Bảng giá gói sản phẩm và dịch vụ Plug&Mail

ZIMICO cung cấp các gói Plug&Mail nhằm đơn giản hóa việc lên kế hoạch, lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm, cấu hình và quản trị hệ thống email của quý khách hàng và đối tác.

Plug&Mail là gói sản phẩm bao gồm cả phần cứng, phần mềm lẫn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn gói từ ZIMICO.

Hệ thống đảm bảo độ dự phòng nhất định về ổ cứng, nguồn cho phần cứng server, dữ liệu được sao lưu dự phòng sử dụng cả lớp ảo hóa lẫn trên ứng dụng ZIMBRA.

Mã XXXXXX-P: Chỉ cần mua dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ năm thứ 2 trở đi.

Mã XXXXXX-V: Mua trọn gói hằng năm.

P25S25-P

$3975
 • Được lựa chọn nhiều nhất: 25 professional mailbox, 25 standard mailbox

Chất lượng, đơn giản, hiệu quả, an tâm.

P25S25-P

$3975
 • Máy chủ Dell T20 đặt tại công ty
 • 2 HDD 1TB, 16GB RAM
 • 25 Professional, 25 Standard NE

P0S50-P

$3570
 • Máy chủ Dell T20 đặt tại công ty
 • 2 HDD 1TB, 16GB RAM
 • 50 Standard NE

P50S0-P

$4380
 • Máy chủ Dell T20 đặt tại công ty
 • 2 HDD 1TB, 16GB RAM
 • 50 Professional NE

P25S25-V

$2205
 • VPS tại VNPT data center
 • 250GB HDD, 8GB RAM
 • 25 Professional, 25 Standard NE

P0S50-V

$2011
 • VPS tại VNPT data center
 • 250GB HDD, 8GB RAM
 • 50 Standard NE

P50S0-V

$2399
 • VPS tại VNPT data center
 • 250GB HDD, 8GB RAM
 • 50 Professional NE