Chúng Tôi là Chuyên Gia

Chuyển Đổi Sang Môi Trường Làm Việc Tương Tác

Skype For Business

Chúng tôi giúp xây dựng môi trường truyền thông cộng tác trong doanh nghiệp thông qua phương pháp tiếp cận phù hợp với đặc thù kinh doanh và kinh nghiệm triển khai Exchange, Skype For Business.

Audiocodes One Voice

Các kỹ sư Zimico được đào tạo bởi Audiocodes. Bằng việc kết hợp giải pháp Audiocodes One Voice và  Microsoft Skype for business, chúng tôi giúp bạn tạo ra một hạ tầng truyền thông hợp nhất chất lượng và tin cậy.

Đối Tác Của Nhiều Hãng

Chúng tôi là đối tác của Audiocodes và Microsoft, đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực ảo hóa, bảo mật, mạng và máy chủ.

Giải Pháp Skype for Business Unified Communications Thay Thế Cho Tổng Đài PABX

Nếu bạn đang cân nhắc thay thế hoặc nâng cấp giải pháp PABX hiện tại, bạn nên tham khảo giải pháp Skype for Business. Bạn sẽ thấy rằng giải pháp này xếp hạng đầu theo bình chọn của Gartner Magic Quadrants cho mảng Truyền thông hợp nhất trong 2 năm vừa qua.

AudioCodes One Voice for Skype for Business

Dành Cho Triển Khai Giải Pháp Skype for Business Cấp Doanh Nghiệp