Tài liệu tham khảo: https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_NG_Modules/Zimbra_NG_Backup/Disaster_Recovery

https://wiki.zimbra.com/wiki/ZCS88-zxbackup-Disaster-Recovery (Chi tiết cho việc phục hồi từng thành phần như LDAP, MySQL database,…).

Không sớm thì muộn, bạn sẽ cần phục hồi sau thảm họa. Vậy điều gì có thể xảy ra đối với hệ thống Zimbra email server?

Hệ thống bị đánh giá là bị “thảm họa” khi một trong các sự kiện sau xảy ra:

 • Lỗi phần cứng xảy ra đối với một hoặc nhiều phân vùng hệ thống (ví dụ như phân vùng root / hoặc phân vùng chứa Zimbra /opt/Zimbra).
 • Không thể sử dụng dữ liệu trên các phân vùng hệ thống do các tác động bên trong hoặc bên ngoài (ví dụ như bạn đã sử dụng lệnh rm * (gỡ cài đặt mọi thứ) hoặc bị tấn công từ hacker).
 • Lỗi phần cứng trên hệ thống chạy các dịch vụ Zimbra hoặc chạy các máy ảo Zimbra.
 • Lỗi nghiêm trọng khi bạn thực hiện nâng cấp Zimbra hoặc hệ điều hành.

Để hạn chế các trường hợp có thể dẫn đến thảm họa, bạn cần:

 • Lưu trữ riêng biệt các phân vùng file hệ thống trên các ổ đĩa (vật lý hoặc ổ đĩa ảo) khác nhau (ví dụ như /, /opt/Zimbra, /backup cần được lưu trên các ổ đĩa khác nhau).
 • Sử dụng công cụ giám sát để gửi các cảnh báo về tình trạng server đến bạn ngay khi có hiện tượng bất thường xảy ra. Zimico khuyến nghị bạn sử dụng PRTG bản miễn phí.
 • Lên kế hoạch nâng cấp Zimbra và hệ điều hành cẩn thận.

Làm thế nào để phục hồi?

Việc phục hồi hệ thống bao gồm 2 bước chính:

Bước 1: Phục hồi hệ điều hành (như cài đặt và cấu hình hệ điều hành, cài đặt và cấu hình căn bản Zimbra; hoặc phục hồi từ một bản snapshot).

Bước 2: Phục hồi dữ liệu (phục hồi các dữ liệu khả dụng gần nhất vào server, bao gồm cấu hình domain, user, class of service và dữ liệu mailbox).

Zimbra Backup đóng vai trò nào trong quá trình phục hồi hệ thống?

Tính năng “Import Backup” của Zimbra NG Backup cung cấp Phương thức dễ dàng và an toàn để thực hiện bước 2 trong quá trình phục hồi hệ thống.

Quy trình thực hiện phục hồi hệ thống

Cài đặt Zimbra NE trên một server mới, tiến hành cấu hình các thông số cơ bản cho Server và Global.

Mount thư mục Zimbra NG Backup của server cũ lên server mới. Nếu bạn không có thự mục Zimbra NG Backup của server cũ thì bạn có thể dùng bản sao lưu External Backup cuối cùng.

Bắt đầu tiến trình External Restore trên server mới bằng cách sử dụng câu lệnh:

$zxsuite backup doExternalRestore /path/to/the/old/backup

Trong đó /path/to/the/old/backup là đường dẫn đến thư mục Zimbra NG Backup của server cũ mà bạn đã mount lên server mới.

Tiến trình External Restore sẽ ngay lập tức tạo domain, account, distribution list ngay khi phần đầu tiên của tiến trình phục hồi hoàn thành (bạn sẽ thấy thông báo trong Zimbra NG Moudles Notification) và người dùng bắt đầu sử dụng server bình thường. Dữ liệu email cũ của họ sẽ được phục hồi dần dần sau đó.

Settings và Configs

Các thiết lập ở mức Server và Global được sao lưu nhưng không được phục hồi tự động vì cơ chế phục hồi của Zimbra NG Backup nhằm cho phép phục hồi dữ liệu Zimbra lên các server với hệ điều hành, phiên bản cài đặt Zimbra, cấu hình sao lưu, cấu hình mạng khác nhau mà không đòi hỏi bất kỳ yêu cầu nào khác ngoài phiên bản Zimbra tối thiểu để có thể chạy được module Zimbra NG Backup.

Bạn có thể tham khảo trong Zimbra wiki để biết cách hiển thị các câu hình cũ từ bản backup để thực hiện cấu hình lại trên server mới.

VMs và Snapshot.

Nếu bạn triển khai Zimbra trên hạ tầng ảo hóa. Bạn có thể sử dụng tính năng snapshot để backup máy ảo, sau đó kết hợp bản snapshot này và External Restore để phục hồi hệ thống. Ta sẽ sử dụng đường dẫn thư mục backup của server làm đường dẫn import.

Phục hồi sau thảm họa từ snapshot.

Để có được bản snapshot với dữ liệu có độ nhất quán 100%, bạn có thể tắt máy ảo trước khi thực hiện snapshot mặc dù điều này là không bắt buộc.

Khi sử dụng Phương pháp này, bạn cần đảm bảo thực mục Backup path trên server không nằm trong phạm vị được lấy snapshot (ví dụ như bạn đặt thư mục backup trên một ổ đĩa có thiết lập là “independent Persistend” trong VMWARE) để đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi khi bạn phục hồi snapshot nhằm bảo lưu các dữ liệu dùng cho quá trình import của Zimbra.

 • Phục hồi bản snapshot vào một máy ảo riêng trong một phân vùng mạng cô lập, đảm bảo rằng user không thể truy cập vào máy ảo này và không có bất kỳ luồng email đến/đi nào trên server này.
 • Bật máy ảo mới này lên và đợi cho Zimbra khởi động xong.
 • Tắt tính năng Realtime scanner của Zimbra NG Backup.
 • Kết nối ổ đĩa chứa thư mục backup của server cũ vào server mới được phục hồi từ snapshot này và mount nó vào một đường dẫn mới.
 • Khởi động tiến trình External Restore sử dụng Backup path làm thông số của Import Path.
 • Sau khi thực hiện xong External Restore, bạn có thể khôi phục cho phép user truy cập vào server mới này cũng như cho phép các luồng email đến và đi từ server.