Zimbra 8.8.8 là phiên bản mới nhất của Zimbra. Và có các tính năng sau

Zimbra talk V2! Một nền tảng nhắn tin dành cho doanh nghiệp sử dụng trên nền Zimbra Web Client mà không cần bất kỳ sản phẩm nào khác từ bên thứ 3 mà được tích hợp sẵn trong Zimbra.

 • nhắn tin 1:1 & theo nhóm.
 • hội nghị truyền hình 1:1 & theo nhóm.
 • Quản lý danh sách bạn bè.
 • Hiển hị trạng thái tin nhắn đã được gửi, được đọc hay chưa.
 • Môi trường cộng tác trong doanh nghiệp (Spaces và Channels)
 • Hội nghị video trực tuyến không giới hạn thành viên.
 • Chia sẻ file.
 • Chia sẻ màn hình.
 • Emojis

Cải thiện quy trình nâng cấp phần mềm: NG module Admin cho phép sự hiện diện của cả module NE và NG trong cùng một hệ thống, đem lại các lợi ích sau:

 • Tương hợp tốt hơn với các tính năng NE truyền thống.
 • Các bản tin báo lỗi không bị chuyển thành bản tin thông báo nữa.