Các tính năng mới đáng chú ý trên 8.8.12

  • Sổ địa chỉ phân cấp (HAB – Hierachical Address Book): cải tiến của GAL (Global Address List) trên Zimbra Web Client. Người dùng có thể xem, duyệt qua và lựa chọn các liên lạc từ HAB, và họ có thể thấy cấu trúc của tổ chức (phân cấp bộ phận, phòng ban, v.v…). Hãy trải nghiệm… đây thật sự là một tính năng được mong chờ từ  nhiều người dùng.
  • ZCO hỗ trợ tính năng Zimbra Dumpster: người dùng ZCO bây giờ có thể phục hồi các email hoặc liên lạc đã bị xóa vĩnh viễn trước đó vào thư mục Trash.
  • Zimbra Drive: Đã có! Người dùng có thể chia sẻ toàn bộ thư mục, nó còn hỗ trợ tích hợp với các giải pháp lưu trữ tương thích S3 của Amazon.

Lưu ý: Zimbra Drive truyền thống dựa trên việc tích hợp với Nextcloud/owncloud và được đổi tên thành “Open Drive”, tương thích với:

+ Nextcloud phiên bản 9, 10, 11, 12 và 13.

+ Owncloud phiên bản 9.0, 9.1 và 10.

  • Zimbra Talk: bây giờ bao gồm nhắn tin và bạn có thể đưa vào các liên lạc bên ngoài khi cộng tác.
  • Zimbra Docs: Chúng tôi đã nâng cấp Zimbra Docs với giao diện mới (cải tiến màu sắc và bố cục thanh công cụ), cải thiện tính tương thích.

Links:

Chúng tôi hy vọng bạn hứng thú với phiên bản mới này.