Một công cụ tiên tiến đảm nhận việc sao lưu dữ liệu và sự kiện trên server của bạn theo từng giây. Được thiết kế để tránh mất dữ liệu bằng việc dùng các thuật toán mới, trong khi vẫn tiết kiệm dung lượng lưu trữ nhờ hệ thống nén và chống trùng lặp dữ liệu thông minh.
Sao lưu thời gian thực cho Zimbra
Zimbra Backup Plus cung cấp nhiều tùy chọn phục hồi, từ việc phục hồi từng đơn vị dữ liệu đến việc phục hồi hoàn toàn sau thảm họa.
Tất cả chế độ phục hồi đều trong suốt đối với người dùng đầu cuối và độc lập 100% với kiến trúc và hệ điều hành hệ thống: bạn có thể phục hồi dữ liệu trên bất kỳ phiên bản Zimbra được hỗ trợ nào mà không cần quan tâm đến phiên bản của server cũ.
Zimbra Backup Plus còn cho phép bạn tạo một bản chụp hoàn chỉnh (snapshot) của hệ thống mail và lưu trữ nó ở bất kỳ đâu.
Việc tích hợp hoàn toàn vào giao diện quản trị Zimbra giúp Zimbra Backup Plus là lựa chọn hoàn hảo cho các khách hàng muốn bảo vệ dữ liệu an toàn nhất và dễ dàng nhất.
External Restore
Phục hồi tất cả dữ liệu và cấu hình từ dữ liệu được tạo bởi Zimbra Suite Migration Tool, Zimbra Backup Plus hoặc một bản external Backup.
Item Restore
Phục hồi các mục đơn lẻ trong một mailbox căn cứ vào Item ID.
Restore on New Account
Phục hồi tất cả dữ liệu và thiết lập của một mailbox vào một thời điểm cụ thể qua một mailbox mới (tùy chọn ẩn đi trong Global Address List) để lấy lại các thư mục và email cụ thể.
Undelete Restore
Phục hồi bất kỳ đối tượng nào đã bị xóa khỏi mailbox trong khoảng thời gian xác định vào một thư mục hoặc vào cùng mailbox.
Restore Delete Account
Phục hồi một tài khoản đã bị xóa.
Restore BLOB
Phục hồi dữ liệu BLOB bị hư hại bằng cách tham chiếu giữa cơ sở dữ liệu của Zimbra và dữ liệu của Backup Plus.
Phục hồi nhanh sau thảm họa
Zimbra Backup Plus được thiết kế để đưa hệ thống hoạt động trở lại càng nhanh càng tốt sau thảm họa. Một thư mục chứa dữ liệu sao lưu hoặc một bản sao lưu external có thể được dùng để phục hồi, và tất cả tài khoản sẽ sẵn sàng trong vòng vài phút trong khi dữ liệu được tiếp tục phục hồi dần.
Bản chụp nhanh
Ngoài cơ chế sao lưu theo thời gian thực, Zimbra Backup Plus còn bao gồm tính năng external backup cho phép bạn sao lưu lại các bản chụp dữ liệu trong Zimbra server. Các bản chụp này có thể được lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ bên ngoài.
Lưu trữ thông minh
Bằng việc sử dụng các thuật toán mới, tất cả dữ liệu được lưu trong thư mục backup đều đảm bảo nhất quán 100% và có thể được di chuyển sang các phương tiện lưu trữ khác như ổ đĩa ngoài, bang từ, v.v… trong khi hệ thống sao lưu vẫn đang chạy.
Sao lưu theo COS
Bạn có thể dễ dàng loại bỏ các dữ liệu không muốn sao lưu dựa trên COS (Classes of Service), giúp bạn tiết kiệm không gian lưu trữ các dữ liệu sao lưu.
Độc lập 100% với môi trường hệ thống
Zimbra Backup Plus có thể phục hồi dữ liệu trên bất kỳ hệ điều hành và kiến trúc được hỗ trợ bởi Zimbra mà không quan tâm đến hệ điều hành, kiến trúc và phiên bản Zimbra của server nguồn và đích.
Dễ sử dụng
Zimbra Backup Plus cung cấp quy trình khởi tạo đơn giản cho phép bạn dễ dàng quản lý tất cả các tùy chọn sao lưu, bao gồm việc kiểm tra tương thích, độ an toàn thông qua giao diện quản trị.
Sao lưu thời gian thực
Việc sao lưu diễn ra trên hệ thống ngay khi có bất kỳ thay đổi nào. Không còn việc dữ liệu bị mất do quy trình sao lưu dựa trên lập lịch như trước đây hoặc server gặp sự cố khi đang sao lưu.
Trong suốt đối với người dùng
Các mailbox của người dùng luôn luôn khả dụng và tất cả các chế độ phục hồi đều hoàn toàn trong suốt nhằm giảm thiểu tác động lên người dùng.
Bảo tồn các dữ liệu đã được chia sẻ.
Khôi phục dữ liệu bằng Zimbra Backup Plus luôn duy trì tính nhất quán của dữ liệu đã được chia sẻ bởi các người dùng, do đó bạn không cần phải cấu hình lại các mục chia sẻ này sau khi khôi phục.
Nén dữ liệu sao lưu
Thư mục lưu trữ dữ liệu sao lưu của Zimbra Backup Plus được nén và chống trùng lắp. Dung lượng lưu trữ dữ liệu sao lưu sẽ giảm còn 70% kích thước của dữ liệu hiện có trên server, giúp bạn tiết kiệm chi phí lưu trữ.
Sao lưu tất cả, phục hồi tất cả
Tất cả dữ liệu người dùng, cấu hình, lớp dịch vụ (COS) và domain được sao lưu và được phục hồi khi cần.
Sáu chế độ phục hồi
Có 6 tùy chọn phục hồi khác nhau, bạn sẽ luôn có khả năng phục hồi những gì bạn cần, từ một email đơn lẻ đến toàn bộ domain.