Zimbra 8.8.15 (tên mã James Prescott Joule) được phát hành vào ngày 24/7/2019 này. Hãy xem phiên bản được hỗ trợ lâu dài này có các tính năng gì mới:

Zimbra Collaboration Suite

Sử dụng OWASP-based HTML để bảo vệ các ứng dụng web chống lại tấn công XSS thay thế cho phương thức Nekohtml-based HTML được dùng trước đây. Phương thức OWASP mới sẽ giúp cải thiện hiệu suất hệ thống khi dùng web client.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng 8.8.15 đã bổ sung phần hướng dẫn cho tính năng Hierarchical Address Book. Đây là tính năng cho phép bạn lập sổ danh bạ toàn công ty theo cấu trúc phòng ban chức năng, giúp người dùng dễ dàng định vị và xác định đồng nghiệp và email tương ứng trong tổ chức.

Cải thiện sự đơn giản hơn khi sử dụng công cụ Zimbra Migration Wizard for Exchange khi import PST file.

Hỗ trợ Ubuntu 18.04 (beta). Sẽ hỗ trợ chính thức trong thời gian ngắn nữa.

Zimbra Connector for Outlook

ZCO đã hỗ trợ phiên bản click-to-run của Outlook 2013.

Zimbra Connect

Thay thế cho Zimbra Talk cho các tính năng chat, Video conference, chia sẻ màn hình, chi sẻ file và chuẩn bị cho việc tích hợp mobile App. Các license zimbra talk cũ không bị ảnh hưởng.

NG Backup

Người quản trị giờ đây có thể cấu hình tùy biến mức nén dữ liệu qua tham số backupCompressionLevel, cũng như tùy chỉnh số lượng các mailbox và item được chương trình backup xử lý đồng thời.

Blobless Backup (beta) đã sẵn sàng để bạn thử nghiệm. Tính năng này cho phép người quản trị bỏ qua các dữ liệu blobs khi sao lưu vì thế sẽ giúp giảm thời gian tiến hành sao lưu.

Chỉnh sửa các lỗi hiện có

Khá nhiều lỗi liên quan đến ZCO, NG Backup và NG Mobile được khắc phục. Bạn có thể tham khảo chi tiết thêm tại đây.